Bedriftskultur

Et verdensmerke støttes av en bedriftskultur.Vi har full forståelse for at bedriftskulturen hennes bare kan dannes gjennom Impact, Infiltration og Integration.Utviklingen av gruppen vår har blitt støttet av hennes kjerneverdier de siste årene ------- Ærlighet, Innovasjon, Ansvar, Samarbeid.

Ærlighet

Vår gruppe holder seg alltid til prinsippet, folk-orientert, integritetsstyring,høyeste kvalitet, førsteklasses rykte Ærlighet har blittden virkelige kilden til vår gruppes konkurransefortrinn.

Med en slik ånd har vi tatt hvert skritt på en jevn og fast måte.

Innovasjon

Innovasjon er essensen av vår gruppekultur.

Innovasjon fører til utvikling, som fører til økt styrke, enll stammer fra innovasjon.

Våre folk gjør innovasjoner innen konsept, mekanisme, teknologi og ledelse.

Vår virksomhet er for alltid i en aktivert status for å imøtekomme strategiske og miljømessige endringer og være forberedt på nye muligheter.

Ansvar

Ansvar gjør en i stand til å ha utholdenhet.

Vår gruppe har en sterk følelse av ansvar og misjon for kunder og samfunnet.

Kraften til et slikt ansvar kan ikke sees, men kan føles.

Det har alltid vært drivkraften for utviklingen av gruppen vår.

Samarbeid

Samarbeid er kilden til utvikling.

Vi streber etter å bygge en samarbeidsgruppe.

Samarbeid for å skape en vinn-vinn-situasjon anses som et svært viktig mål for utviklingen av bedrifter.